ASANAT


Kehoa koulitaan asanoilla, erilaisilla kehon asennoilla, ja liikesarjoilla. Tarkoitus on muokata keho toisaalta joustavaksi ja notkeaksi, mutta myös vahvaksi. Kehon harjoittamisen myötä myös herkkyys, kehonkuuntelukyky paranee. Joogan harjoittaja alkaa ymmärtää hienon ja monimuotoisen kehon toimintaa ja sen syy-seuraus -suhteita. Keho muuttuu rakennuksesta omaksi kodiksi. Arvostus ja kunnioitus kehoa kohtaan lisää halua pitää siitä myös hyvää huolta!

Liikkeitä tehdään isosti ja pienesti. Yleensä alussa, kun keho on vielä vieraampi, keskitytään suurisuuntaisiin äärialueiden liikkeisiin. Tunnin loppua kohden viedään harjoitusta kohti hienosyisempiä ja oivaltavampia liikkeitä, myös kohti pysähtyneitä asentoja, eli asanoita.

Yksinkertaiset liikkeet ovat omiaan helpottamaan hengityksen, liikkeen ja tietoisuuden liittoa, joka on joogan yksi päätavoitteista. Jooga sanana tarkoittaa nimenomaan YHTEENLIITTÄMISTÄ. Monimutkaisemmat ja haastavammat liikkeet puolestaan saavat mielen olemaan takertumatta tuttuun ja turvalliseen - sen sijaan auttavat ottamaan uusia haasteita ja luomaan uutta kehon kautta.

Liikkeitä tehdään eteen, taakse ja sivulle taivuttaen sekä selkärankaa monelta eri kohtaa kiertäen. Selkärangan nikamien välilevyt ja ympäröivät lihakset kaipaavat nimittäin paljon liikuttelua, sillä välilevyillä ei enää aikuisiässä ole omaa aineenvaihduntaa, vaan ne saavat ravinteensa ja luovuttavat kuona-aineensa ympäröivien kudosten imu-pumppaus -liikkeiden avulla.

Selkäranka on harjoittelussa avainasemassa, onhan se ihmistä koossapitävä runko. Toinen tärkeä alue on lantio, kehon sokkeli. Tunneilla tehdään paljon harjoituksia, joissa opetellaan tunnistamaan lantionpohjan lihakset ja vahvistamaan niitä. Myös ryhtiä ylläpitäviä eli syviä vatsa- ja selkälihaksia harjoitetaan jokaisella tunnilla.

Oppilas on oman harjoituksensa säätelijä. Liikkeisiin annetaan vaihtoehtoja ja asteittaisuutta niin että jokainen löytää itselleen sopivan. Väkivallattomuus kehoa kohtaan on tärkeä lähtökohta omakohtaiselle harjoittelulle.

Itsetuntemus ja tie syvemmälle itseensä käy kehon kautta.